คำแนะนำการร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

 ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล, E-Mail, เบอร์โทรติดต่อกลับ, หัวเรื่องและรายละเอียด ของผู้ส่งให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป

สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจริง หรือข้อมูลติดต่อ ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ งานอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

 755 total views,  2 views today