ข้อมูลติดต่อสอบถาม

ที่ตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
: 0 5446 6666 ต่อ 1007 : 0 5446 6703
: upcouncil@up.ac.th
: www.council.up.ac.th/
แผนที่ผังมหาวิทยาลัยพะเยา

 2,177 total views,  4 views today