การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 173 total views,  15 views today