การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา


การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 771 total views,  12 views today