ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ถวายภัตตาหารเพล โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 200 คน


 152 total views,  1 views today