ผลการประเมิน / สถิติ

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการร้องเรียน

 1,026 total views,  21 views today