การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2562

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้เชิญ รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงานของคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ในปีที่ผ่านมาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 9 Jul 2019 10:26