สภามหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 7 May 2019 14:13