การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในการประชุมในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบผ้าพันคอไทลื้อจาก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562 แด่กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 29 Jan 2019 16:11