ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 29 Jan 2019 16:02