ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงวิสัยทัศน์ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 (1/2562) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ โดยมีบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาศให้บุคลากรของคณะซักถามในประเด็นต่าง ๆ


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 16 Jan 2019 13:48