ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 (1/2562) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ เวลา 13.30 น. โดยมีบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาศให้บุคลากรของคณะซักถามในประเด็นต่าง ๆ 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 16 Jan 2019 13:40