ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์

บรรยากาศวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยสาสตร์ เป็นประธานอนุกรรมการ ประจำหน่วยเสนอชื่อ การเสนอชื่อในครั้งนี้มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริการ ของคณะสหเวชศาสตร์ มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อและร่วมเป็นสักขีพยานในการปิด - เปิด หีบรับบัตรเสนอชื่อ รวมไปถึงขั้นตอนการขานรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 28 Nov 2018 13:46