ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยหลังจากปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำทีมคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยโดยรอบ


ข้อมูล/ข่าว : ชัชชญา ถูกจิตร

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 16 Nov 2018 14:33