นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรม 8 ปีแห่งปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 9 Nov 2018 16:28