ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม R 811 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 6 Nov 2018 14:52