ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 31 Oct 2018 09:09