ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 17 Oct 2018 14:39