การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 25 Sep 2018 12:11