ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 22 Aug 2018 10:11