ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เชิญผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผุ้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการฯ เวลา 09.30 น. โดยมีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ยังเปิดโอกาศให้บุคลากรของคณะซักถามในประเด็นต่าง ๆที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 18 Jul 2018 17:01