การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่างที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 9 May 2018 10:47