ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครั้งนี้สภามหาวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี กล่าวอวยพรวันเกิดในโอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 7 Mar 2018 13:03