ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยพลังงานได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา


ภาพ :

งานประชาสัมพันธ์

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 7 Dec 2017 15:02