ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ภาพบรรยากาศวันเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายบริการผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นจำนวนมากที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 10 Oct 2017 11:33