ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการใช้งาน office 365 สำหรับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดโครงการการใช้งาน office 365 สำหรับบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมTraining&Self Learning Room โดยมีนางกฤษณา แปงณีวงค์ (ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา) กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 29 Sep 2017 10:55