ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวปาฐกถาพิเศษ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่ประเทศไทย 4.0” ในการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 เรื่อง “ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 4.0” “Exploring Cultural Capital for Sustainable Prosperity of Thailand 4.0” ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 21 Dec 2016 10:27