ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2559

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 15 Dec 2016 16:15