ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิขาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิขาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” (Social Innovation for Quality of Life Development) ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อ “ผลิต Family Health Team for Remote Area เพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2570)” ในพิธีได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จำนวน 97 ตำบล ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดสิงห์บุรี

อาทิตย์ การดื่ม : ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง : ภาพ

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 15 Dec 2016 16:13