ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ครั้งที่ 7/2559

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม L 807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 18 Nov 2016 14:54