ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2559

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: artid.ka วันที่: 5 Oct 2016 14:15