รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

———————————————————————-

 

1.  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 

2.  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

3.  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)

4.  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63)

5.  แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63)

                                6. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63)

7. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63)

8. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64)

9. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64)

10. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64)

11. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64)

 1,057 total views,  1 views today