ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

——————————————————————————-

 

1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

 819 total views,  3 views today