ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2558

————————————————————————————-

 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) : ดาวน์โหลดไฟล์

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 :  ดาวน์โหลดไฟล์

 1,217 total views,  1 views today