ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2557

——————————————————————————-

 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) : ดาวน์โหลดไฟล์

2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) : ดาวน์โหลดไฟล์

3. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดพะเยา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) 84 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” :  ดาวน์โหลดไฟล์

4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

 914 total views,  2 views today