ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2556

——————————————————————————-

 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (มหาวิทยาลัยพะเยา) ดาวน์โหลดไฟล์

2. ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดไฟล์

3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ดาวน์โหลดไฟล์

 937 total views,  2 views today