วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง พร้อมด้วย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวาย และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   

 

 175 total views,  4 views today