สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ หน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 ภาพ :   อัครพล ดวงพัตรา
 ข้อมูล/ข่าว :  อัครพล ดวงพัตรา

 264 total views,  4 views today