เมื่อวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกำกับของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

 129 total views,  1 views today