ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

———————————————————————————-

 

 

1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยพะเยา :  ดาวน์โหลดไฟล์

 1,299 total views,  1 views today